Dlaczego Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania jest najlepsza dla Twojego dziecka?

Dzięki tej metodzie dziecko jest w stanie w przyjemny i łatwy sposób opanować umiejętność czytania ze zrozumieniem, gdyż od razu przyswaja całe sylaby, a to sylaby właśnie (nie głoski) są najmniejszymi jednostkami percepcyjnymi, czyli elementami, które słyszymy.
Do czego prowadzi literowanie?

     Literowanie to czytanie nazw liter. Pomyślcie, jak często małe dzieci uczone są nazw liter np. a, be, ce, de, e, ef, gie, ha, i, jot, ka, el itd. Uczone są nie tylko przez rodziców, dziadków, ale także “dzięki” tzw. ”edukacyjnym” gadającym zabawkom i programom dla dzieci (bajki, filmiki w tv na YouTube itd.). Wyraz lody czytają wtedy el-o-de-y. Czy wy wiedzielibyście, co oznacza wyraz “elodey”? No właśnie… Poprzez czytanie nazw liter powstają wyrazy, których żadne dziecko ani dorosły nie są w stanie zrozumieć.

     Znajomość liter nie jest małym dzieciom do niczego potrzebna. Alfabet przydaje się dopiero w szkole, gdy dziecko uczy się korzystać ze słownika i później, gdy trzeba będzie literować trudne wyrazy czy nazwiska.

Do czego prowadzi głoskowanie?

     Głoskowanie to metoda, którą nasze pokolenie zna ze szkoły. Litery w wyrazie są czytane z elementem wokalicznym, czyli z samogłoską “y” np. by, dy, cy, gy, hy, czyli np. wyraz “woda” czytany jest wy-o-dy-a. Co jest tutaj dla dziecka abstrakcją? Nie tylko wyraz, który słyszy podczas głoskowania – “wyodya”, ale też tłumaczenie jak to jest z tym “y”, które dodajemy do spółgłosek, głoskując.

     Spójrzcie na poniższy przykład:

Dorosły: Jasiu, zapisz wyraz “woda” Jaś zapisuje: wyodya, gdyż tak słyszy ten wyraz, głoskując. Dorosły: Ależ Jasiu, tego “y” nie zapisujemy. Jaś: hmm… Dorosły: A teraz, Jasiu, zapisz wyraz “motyl”. Jaś zapisuje zgodnie z poprzednią uwagą dorosłego: motl Dorosły: Ale Jasiu, dlaczego nie zapisałeś litery “y”?Co zatem ma teraz  myśleć Jasio na temat sprzecznych informacji, które otrzymuje?

     Ucząc się czytania metodą prof. Cieszyńskiej, dziecko nie będzie popełniać takich błędów, gdyż przyswaja zapis całych sylab, nie dzieląc je na głoski czy litery.