OFERTA: sylabami.online

Jednorazowa konsultacja logopedyczna do 60 minut:

 • stacjonarnie,
 • do 60 minut,
 • £65 lub równowartość w innej walucie.

Jednorazowa konsultacja logopedyczna do 90 minut:

 • stacjonarnie,
 • do 90 minut,
 • £95 lub równowartość w innej walucie,

Jednorazowa konsultacja logopedyczna online:

 • online,
 • do 40 minut,
 • £45 lub równowartość w innej walucie.

Badanie testem SON-R 2-8:

 • stacjonarnie w Newry,
 • 60 – 90 minut minut,
 • £180 lub równowartość w innej walucie.

Test poznawczy dla dzieci od 2 do 8 roku życia, składający się z 6 podtestów warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego, pozwalający na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych. Dzięki niemu obliczany jest wiek rozwojowy dziecka dla każdej funkcji poznawczej.


Regularna terapia logopedyczna/zajęcia językowe/nauka czytania i pisania stacjonarnie:

 • stacjonarnie,
 • 45 minut,
 • £35 lub równowartość w innej walucie.

Regularna terapia logopedyczna/zajęcia językowe/nauka czytania i pisania stacjonarnie:

 • stacjonarnie,
 • 60 minut,
 • £45 lub równowartość w innej walucie.

Nauka czytania po polsku stacjonarnie:

 • indywidualnie,
 • 45 minut,
 • £35 lub równowartość w innej walucie,
 • dla dzieci od 3 do 7 lat.
 • tylko Newry i okolice.

Nauka czytania po polsku online:

 • indywidualnie,
 • 30 minut,
 • £25 lub równowartość w innej walucie,
 • dla dzieci od 3 do 7 lat.

Nauka czytania i pisania po polsku online:

 • indywidualnie,
 • 45 minut,
 • £35 lub równowartość w innej walucie,
 • dla dzieci od 3 do 7 lat.

Nauka czytania i pisania po polsku stacjonarnie:

 • indywidualne zajęcia w gabinecie logopedycznym,
 • 45 minut,
 • £35 lub równowartość w innej walucie,
 • dla dzieci od 3 do 7 lat,
 • tylko Newry i okolice.

Stacjonarne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej lub wadami wymowy:

 • indywidualne zajęcia w gabinecie logopedycznym,
 • 45 – 60 minut,
 • £35 – £45 lub równowartość w innej walucie,
 • dzieci w różnym wieku,
 • Newry i okolice.