Wykształcenie

Logopeda, neurologopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

     Posiadam także kwalifikacje do nauczania języka angielskiego jako obcego. 

     Kilka lat prowadziłam zajęcia z dziećmi dwujęzycznymi w polskiej szkole sobotniej. Jestem miłośniczką i propagatorką Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania, będącej elementem Metody Krakowskiej, z której mam ukończone wszystkie szkolenia. Ukończyłam liczne kursy związane z tematyką logopedyczną i chętnie dzielę się uzyskaną wiedzą z rodzicami, a w praktyce wykorzystuję ją w pracy z dziećmi.

     Od niemal kilku lat uczę czytać i mówić dzieci z trudnościami w komunikacji językowej. 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Neurologopedia

STUDIA PODYPLOMOWE

2023

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Logopedia

STUDIA PODYPLOMOWE

2022

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Pedagogika

STUDIA MAGISTERSKIE

2017

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Filologia angielska
(specjalność nauczycielska)

STUDIA LICENCJACKIE

2013

Licencje, certyfikaty, szkolenia

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych

FTM - Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania dzieci od 4 roku życia z dyslalią obwodową)

2022

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych

SMURF - Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej

2022

Instytut Doskonalenia Logopedów, Anna Siudak

Afazja ruchowa - diagnoza i terapia

2022

Centrum Szkoleń i Terapii Neurologopedycznej, Katarzyna Szłapa

Programowanie języka u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji - postępowanie krok po kroku

2022

Wydawnictwo WiR, Marzena Błasiak-Tytuła

Terapia dziecka z afazją

2022

Centrum Szkoleń i Terapii Neurologopedycznej, Katarzyna Szłapa

Afazja motoryczna u dzieci - diagnoza i postepowanie terapeutyczne

2022

Wydawnictwo WiR, Magdalena Buchla

Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych w oparciu o teorie umysłu u dzieci z autyzmem

2021

Wydawnictwo WiR, Anna Żywot

Opóźniony rozwój mowy - diagnoza i terapia

2021

Wydawnictwo WiR, Magdalena Buchla

Terapia funkcji poznawczych u dzieci z autyzmem

2021

Wydawnictwo WiR, Magdalena Buchla

Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji u dzieci z autyzmem

2021

Southern Health and Social Care Trust

Safeguarding Children

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Test - SON-r, 5-7 i SON-R, 2-8; badanie i interpretacja wyników

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Normatywny a zaburzony rozwój dzieci wychowanych w dwujęzyczności

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Praca z dzieckiem wysokofunkcjonującym - dysleksja, zespół Aspergera, autyzm

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Praksja oralna

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Rozwój struktur mózgu. Teoria podwójnego dziedziczenia i jej korelacje z terapią neurobiologiczną. Badania in vitro, in vivo, in computo. Rodzaje plastyczności neuronalnej. Proces neurogenezy

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Sposoby eliminowania zachowań manipulacyjnych.

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Ćwiczenia kontaktu wzrokowego

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Ćwiczenia percepcji wzrokowej - wiek poniemowlęcy, przedszkolny i szkolny

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Alalia (SLI opóźniony rozwój mowy) - diagnoza i terapia

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Metody wywoływania głosek

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - zasady ćwiczeń wspierających budowanie systemu językowego

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Terapia Neurobiologiczna dla początkujących

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

2021

Globalny Ośrodek Dydaktyczny

Nauka przez zabawę. Jak aktywnie pracować z dziećmi?

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Diagnoza dymensjonalna

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Dziennik wydarzeń w stymulacji i terapii

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Jak rozwija się język w umyśle dziecka - ujęcie neurobiologiczne

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Linearność i sekwencyjność według zasad Metody Krakowskiej - sposoby i cele ćwiczeń

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Początek pracy nad językiem

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Praca nad kompetencją językową - budowanie zdań prostych i rozwiniętych

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Techniki pracy nad prawidłową artykulacją dzieci dwujęzycznych oraz w nauczaniu języka polskiego jako drugiego

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Ćwiczenia kategoryzacji - jak rozwijać myślenie dziecka

2021

Centrum Metody Krakowskiej

Przykłady oddziaływań terapeutycznych w sytuacji różnych zakłóceń i zaburzeń rozwoju (choroby genetyczne, ZA, autyzm (ASD)

2021

Wydawnictwo WiR, Agnieszka - Fabisiak-Majcher

"Moje sylabki" - wczesna nauka czytania metoda symultaniczno-sekwencyjną, prof. J. Cieszyńskiej

2020

Doświadczenie

Polski Gabinet Logopedyczny w Newry

Neurologopeda

Praca z dziećmi, które mają wady wymowy, zaburzenia miofunkcjonalne, trudności w komunikacji językowej, deficyty poznawcze, dziećmi z autyzmem, afazją, zespołem Downa, a także z tymi, które chcą nauczyć się czytać lub mówić po polsku.

od 2023

Newry i online

Polski Gabinet Logopedyczny w Newry

Logopeda

Diagnoza rozwoju funkcji poznawczych; terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej; nauka mówienia, czytania i pisania; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; terapia dzieci z wadami wymowy; terapia dysleksji.

od 2022

sylabami.online

Nauczycielka

Edukacja wczesnoszkolna. Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną i mówienia według zasad programowania języka dzieci dwujęzycznych - stacjonarnie i online.

od 2020

Polska Szkoła Uzupełniająca w Newry

Nauczycielka

Edukacja wczesnoszkolna. Nauka czytania i mówienia po polsku dzieci dwujęzycznych.

2017-2022