Moje metody i rozwiązania

Badanie testem SON-R 2-8

      Test SON-R 2-8  jest niewerbalnym testem inteligencji dla dzieci i wszechstronnym narzędziem diagnostycznym zastrzeżonym dla psychologów i logopedów,  które pozwala   na ocenę zdolności poznawczych dzieci w wieku od 2 do 8 lat.  Składa się z sześciu podtestów, które badają umiejętności istotne dla rozwoju języka mówionego i pisanego, a także umożliwiają określenie  preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych. Geneza testu       Test SON-R został stworzony w latach 70. ubiegłego wieku przez holenderskich badaczy, którzy chcieli opracować narzędzie

Kontynuuj ➝
Terapia neurobiologiczna

Terapia neurobiologiczna

     Terapia neurobiologiczna jest metodą stymulującą wszystkie funkcje poznawcze dziecka, czyli postrzeganie, uwagę, pamięć, uczenie się, myślenie, podejmowanie decyzji i język. Wymienione umiejętności umysłowe są potrzebne do wykonywania każdego podejmowanego przez nas zadania, od najprostszego do najbardziej złożonego.      Podstawowym założeniem terapii neurobiologicznej, jaką jest Metoda Krakowska®, jest naśladowanie kolejnych etapów rozwoju dzieci zdrowych. Dzięki temu możliwe jest ustalenie programu ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami i deficytami poznawczymi. Twórczynią Metody Krakowskiej® jest prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska.  

Kontynuuj ➝
Speech therapist teaching letter pronunciation to a young boy in

Etapy nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

     Kiedy małe dziecko zaczyna mówić, zaczyna od samogłosek a, o, u, e, i, y; później używa wyrażeń dźwiękonaśladowczych (np. miau, ko ko, hau hau, bum bum), sylab, a na końcu wypowiada wyrazy i zdania. Stosując metodę symultaniczno-sekwencyjną, powtarzamy etapy rozwoju mowy dziecka, czyli uczymy czytania od samogłosek po wyrażenia dźwiękonaśladowcze i sylaby, aż do wyrazów i zdań.   Trzy główne zasady na każdym etapie nauki to: POWTARZANIE (dziecko powtarza za dorosłym); ROZUMIENIE (dziecko pokazuje, gdzie jest dana samogłoska/sylaba);

Kontynuuj ➝

Dlaczego Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania jest najlepsza dla Twojego dziecka?

Dzięki tej metodzie dziecko jest w stanie w przyjemny i łatwy sposób opanować umiejętność czytania ze zrozumieniem, gdyż od razu przyswaja całe sylaby, a to sylaby właśnie (nie głoski) są najmniejszymi jednostkami percepcyjnymi, czyli elementami, które słyszymy. Do czego prowadzi literowanie?      Literowanie to czytanie nazw liter. Pomyślcie, jak często małe dzieci uczone są nazw liter np. a, be, ce, de, e, ef, gie, ha, i, jot, ka, el itd. Uczone są nie tylko przez rodziców, dziadków, ale także

Kontynuuj ➝
Father with two kids reading a story book.

Kiedy zacząć uczyć czytać po polsku dwujęzyczne dzieci?

Wszystkie dzieci, a szczególnie mieszkające poza granicami kraju, należy uczyć czytać jak najwcześniej, aby w pełni mogły sobie przyswoić nie tylko język mówiony, ale także pisany, a ich dwujęzyczność była rzeczywista. Spójrzcie na Tytusa, który ma rok i cztery miesiące, a już potrafi rozpoznawać samogłoski: https://www.youtube.com/watch?v=8NFLSaxMAoY              Naukę czytania w języku polskim najlepiej zacząć jak najwcześniej, jeszcze zanim dziecko pójdzie do szkoły lokalnej. Dlaczego? Ponieważ gdy już dziecko rozpocznie edukację w języku angielskim, język ten

Kontynuuj ➝