Test SON-R 2-8  jest niewerbalnym testem inteligencji dla dzieci i wszechstronnym narzędziem diagnostycznym zastrzeżonym dla psychologów i logopedów,  które pozwala   na ocenę zdolności poznawczych dzieci w wieku od 2 do 8 lat.  Składa się z sześciu podtestów, które badają umiejętności istotne dla rozwoju języka mówionego i pisanego, a także umożliwiają określenie  preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych.

Geneza testu

      Test SON-R został stworzony w latach 70. ubiegłego wieku przez holenderskich badaczy, którzy chcieli opracować narzędzie do diagnozy dzieci dwujęzycznych.  Od tego czasu test był wielokrotnie udoskonalany i aktualizowany, dzięki czemu jest on dziś jednym z najbardziej cenionych narzędzi diagnostycznych w dziedzinie psychologii dziecięcej.

Obiektywna ocena rozwoju

      Test SON-R 2-8 pozwala na precyzyjne obliczenie wieku rozwojowego dziecka      w odniesieniu do każdej badanej funkcji, a także ilorazu inteligencji (inteligencję mają prawo obliczać wyłącznie psycholodzy). Dzięki temu możliwe jest dokładne określenie mocnych i słabych stron dziecka, co stanowi podstawę do opracowania skutecznego planu terapii. Dodatkowo test umożliwia monitorowanie postępów dziecka po roku terapii, pozwalając na ocenę jej skuteczności i ewentualną modyfikację.

Uniwersalne narzędzie diagnostyczne

      Test SON-R 2-8 został wystandaryzowany na międzynarodowych grupach   testowych, co gwarantuje jego wysoką rzetelność i trafność. Jest to test niewerbalny, co oznacza, że nie wymaga od dziecka ani używania, ani rozumienia mowy. Dzięki temu jest on szczególnie przydatny w diagnozie dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, na przykład dzieci z zaburzeniami mowy, dwujęzycznymi czy z niepełnosprawnością intelektualną.
Opisywany test pozwala określić poziom sześciu funkcji poznawczych dziecka w wieku od 2 do 8 lat. Sześć podtestów zostało podzielonych na dwie grupy sprawdzające działanie i wnioskowanie. Proponowane zadania sprawdzają także pole wspólnej uwagi, umiejętności naśladowania i podporządkowywania się regułom.

Szybka i precyzyjna diagnoza

      Badanie testem SON-R 2-8 trwa około 40-60 minut, a jego wyniki są przetwarzane przez specjalistyczny program komputerowy, co zapewnia szybką i precyzyjną diagnozę. Analiza wyników stanowi inwestycję w przyszłość dziecka, umożliwiając wczesne wykrycie ewentualnych trudności i opracowanie skutecznego planu terapeutycznego.

Test SON-R 2-8 to niezwykle cenne  narzędzie diagnostyczne, które pozwala na kompleksową ocenę zdolności poznawczych dzieci  w wieku od 2 do 8 lat. 
Jego niewerbalny charakter, wysoka rzetelność i trafność, a także możliwość monitorowania postępów terapii sprawiają, że jest on niezastąpiony w pracy terapeutów. 

     Chcesz, aby rozwój poznawczy Twojego dziecka został sprawdzony przez specjalistę właśnie przy użyciu tego testu?

Mamy dla Ciebie voucher na badanie diagnostyczne.

     Wystarczy skontaktować się z naszym gabinetem.

     Voucher jest ważny tylko do końca czerwca 2024.


 Badanie testem SON-R 2-8 – CENA

  • stacjonarnie w Newry,
  • 60 – 90 minut minut,
  • £180 lub równowartość w innej walucie.