Warunkiem utworzenia grupy jest zgłoszenie co najmniej sześciorga dzieci.

Uczę dzieci od podstaw, a także te, które umieją już czytać w innym języku lub mają kłopoty z czytaniem w języku polskim.


Terminy zajęć ustalone zostaną po stworzeniu grup.

Zapisz swoje dziecko