Czym jest Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania?

     Metoda polega na nauce czytania sylabami przy wykorzystaniu wizualnych gestów (dzięki którym dziecko szybciej je zapamiętuje), oraz stosowaniu ćwiczeń ogólnorozwojowych wspomagających naukę.

      Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania, jest elementem Metody Krakowskiej autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej.  Jest to oparta o najnowsze badania neuropsychologiczne i jest metodą niezwykle skuteczną, która stymuluje rozwój mowy i umiejętności czytania.

      Podstawowym założeniem tej strategii jest nauka czytania sylabami oraz wykorzystanie ćwiczeń symultanicznych (stymulujących prawą półkulę mózgu), i sekwencyjnych (stymulujących półkulę lewą). Rozwój funkcji półkuli lewej jest tutaj szczególnie ważny, gdyż to ona odpowiada za przyswajanie systemu języka, procesy analizy i myślenia sekwencyjnego (element po elemencie – krok po kroku), bez których opanowanie czytania nie jest możliwe.

     W metodzie stosuje się wyłącznie duże litery zapisane czcionką bezszeryfową (bez ozdobników), a przy wprowadzanej samogłosce/sylabie stosuje się gest wizualizacyjny, który ułatwia dziecku jej zapamiętanie.

     Nauka tą metodą pozwala dziecku w łatwy i przyjemny sposób opanować umiejętność czytania, dzięki czemu kształtuje wobec niego pozytywny stosunek, podwyższa swoją samoocenę i wyzwala wewnętrzną motywację do nauki. 

na podstawie książki Jagody Cieszyńskiej: Kocham uczyć czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli


Więcej informacji na temat Metody Krakowskiej znajdziecie na stronie centrummetodykrakowskiej.pl