Edukacja

Grupowa nauka czytania i pisania po polsku online

Grupowa nauka czytania i pisania dla dzieci polonijnych Blok 8 zajęć. Opłata £12/€14 za spotkanie. Zapisz Zapisy Warunkiem utworzenia grupy jest zgłoszenie co najmniej sześciorga dzieci. Uczę dzieci od podstaw, a także te, które umieją już czytać w innym języku lub mają kłopoty z czytaniem w języku polskim. Terminy zajęć ustalone zostaną po stworzeniu grup. DOWIEDZ SIĘ: Czym jest symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania. >>> Dlaczego warto zacząć jak najwcześniej. >>> Jak może czytać małe dziecko prowadzone tą metodą. >>> Kto prowadzi

Kontynuuj ➝
Darmowe zajęcia logopedyczne

Darmowe zajęcia logopedyczne dla dzieci polonijnych

Darmowe zajęcia logopedyczne online dla dzieci polonijnych w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym* organizowane przez Polski Gabinet Logopedyczny i Neurologopedyczny Sylabami Sobota, 16 września, godzina 10.00 czasu UK. Ćwiczenia buzi i języka; ćwiczenia oddechowe; ćwiczenia artykulacyjne; zadania ogólnorozwojowe wspomagające rozwój poznawczy; zadania językowe;   Zapisanie dziecka na bezpłatną lekcję online nie wiąże się ze spełnieniem żadnych dodatkowych warunków ani nie zobowiązuje do dalszego uczestniczenia w lekcjach.   * Zajęcia odbędą się, jeśli liczba zainteresowanych wyniesie co najmniej 8 osób. ZAPISZ SWOJE

Kontynuuj ➝
Darmowe lekcje czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

Darmowe lekcje czytania metodą Symultaniczno-Sekwencyjną

Zapisy na darmowe próbne lekcje czytania metodą Symultaniczno-Sekwencyjną online dla dzieci polonijnych w wieku 3-7 lat*. Zapraszamy na indywidualne lekcje czytania po polsku metodą symultaniczno-sekwencyjną (najlepszą dla dzieci dwujęzycznych) dla dzieci od 3 do 7 lat. Zajęcia przeznaczone są także dla dzieci słabo mówiących po polsku.   Zajęcia rozpoczynają się od łatwych ćwiczeń, z których wykonaniem dziecko nie będzie miało trudności. Kolejne etapy nauki czytania podejmowane są po opanowaniu poprzednich. Materiał sylabowy jest wdrażany poprzez gry i zabawy. Zadania przeplatane

Kontynuuj ➝
Terapia neurobiologiczna

Terapia neurobiologiczna

     Terapia neurobiologiczna jest metodą stymulującą wszystkie funkcje poznawcze dziecka, czyli postrzeganie, uwagę, pamięć, uczenie się, myślenie, podejmowanie decyzji i język. Wymienione umiejętności umysłowe są potrzebne do wykonywania każdego podejmowanego przez nas zadania, od najprostszego do najbardziej złożonego.      Podstawowym założeniem terapii neurobiologicznej, jaką jest Metoda Krakowska®, jest naśladowanie kolejnych etapów rozwoju dzieci zdrowych. Dzięki temu możliwe jest ustalenie programu ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami i deficytami poznawczymi. Twórczynią Metody Krakowskiej® jest prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska.  

Kontynuuj ➝
Polski Gabinet Logopedyczny Sylabami

Czy w Newry potrzebny jest polski gabinet logopedyczny?

Czy w Newry potrzebny jest polski gabinet logopedyczny? Od niemal dwóch lat prowadzę swoją działalność edukacyjno-terapeutyczną i już chyba czas, by pójść krok dalej. Dzięki ukończeniu kolejnych studiów i szkoleń mogę poszerzyć zakres swoich usług. Od września bieżącego roku istnieje możliwość otworzenia polskiego gabinetu logopedycznego w Newry (ewentualnie w innej miejscowości). Czy byłoby odpowiednio duże zainteresowanie, aby takie przedsięwzięcie miało sens? W odpowiedzi na to pytanie może mi pomóc anonimowa ankieta, o której wypełnienie serdecznie proszę wszystkich zainteresowanych rodziców.  

Kontynuuj ➝