Dlaczego warto uczyć czytać jak najwcześniej?

Dlaczego warto uczyć czytać jak najwcześniej?
     W ten sposób wpływamy pozytywnie na kształtowanie intelektu dziecka, prawidłową wymowę, rozwój słownictwa, a co więcej, wykorzystujemy naturalną ciekawość małego dziecka, które wykazuje ogromne zainteresowanie nauką czytania.
Doświadczenia wskazują, iż małe dzieci mogą z sukcesem uczyć się czytać, bo to one właśnie spontanicznie interesują się światem liter..

Jadwiga Cieszyńska “Nauka Czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji” s. 21

  •      Najlepszym czasem na poznanie pisma jest sam początek wieku przedszkolnego. Zaczynając wcześnie, mamy wpływ na kształtowanie się półkul mózgu dziecka w najbardziej właściwy sposób dla prawidłowego opanowania informacji językowych. Stymulując dziecko językowo poprzez naukę czytania i pisania umożliwiamy jego lewej półkuli mózgu, by kształtowała przewagę w procesach językowych. Przewaga ta jest konieczna dla szybkiego czytania ze zrozumieniem, co warunkuje skuteczne uczenie się.
  •      Rozpoczęcie nauki czytania w wieku przedszkolnym pomaga w osiągnięciu przez dziecko prawidłowej artykulacji głosek (wymowy). Dzięki skupieniu uwagi dziecka na czytaniu możemy osiągnąć prawidłową wymowę głosek i wyrazów, z którymi dziecko miało do tej pory problem.Dzieci, które mało mówią lub mają mocno zaburzoną wymowę są zachęcone do mówienia poprzez czytanie, dzięki czemu zaczynają się komunikować językowo i właściwie wypowiadać głoski.
  •      Poprzez wczesną naukę czytania umożliwiamy formowanie intelektu dziecka, kształtujemy jego wyobraźnię.

na podstawie książki Jagody Cieszyńskiej Kocham uczyć czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Polecam krótki wywiad z prof. Cieszyńską