Oferta

Badanie testem SON-R 2-8

      Test SON-R 2-8  jest niewerbalnym testem inteligencji dla dzieci i wszechstronnym narzędziem diagnostycznym zastrzeżonym dla psychologów i logopedów,  które pozwala   na ocenę zdolności poznawczych dzieci w wieku od 2 do 8 lat.  Składa się z sześciu podtestów, które badają umiejętności istotne dla rozwoju języka mówionego i pisanego, a także umożliwiają określenie  preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych. Geneza testu       Test SON-R został stworzony w latach 70. ubiegłego wieku przez holenderskich badaczy, którzy chcieli opracować narzędzie

Kontynuuj ➝

Grupowa nauka czytania i pisania po polsku online

Grupowa nauka czytania i pisania dla dzieci polonijnych Blok 8 zajęć. Opłata £12/€14 za spotkanie. Zapisz Zapisy Warunkiem utworzenia grupy jest zgłoszenie co najmniej sześciorga dzieci. Uczę dzieci od podstaw, a także te, które umieją już czytać w innym języku lub mają kłopoty z czytaniem w języku polskim. Terminy zajęć ustalone zostaną po stworzeniu grup. DOWIEDZ SIĘ: Czym jest symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania. >>> Dlaczego warto zacząć jak najwcześniej. >>> Jak może czytać małe dziecko prowadzone tą metodą. >>> Kto prowadzi

Kontynuuj ➝